Giấy in điện tim, giấy in sản khoa, giấy in nhiệt dùng trong y tế

EKG/ECG PAPER
ABBOT
AMES
SPACELABS
COLSON - 1CH.
COLSON - 3CH.
COLLINS
COSMED
CRITIKON
CRITIKON DINAMAP
ECAFIX
Cỡ giấy:
110x25
Cỡ giấy:
57x25
Cỡ giấy:
50x30
Cỡ giấy:
50x15
Cỡ giấy:
134x30
Cỡ giấy:
58x25
Cỡ giấy:
57x25
Cỡ giấy:
112x25
Cỡ giấy:
80x25
Cỡ giấy:
50x27
ESSILOR
FUTREX
JAEGER
LOGOS
PRIMEDIC
PROGETTI
S&W
SHIMADZU
TOSHIBA
SENSORMEDICS
Cỡ giấy:
57x25
Cỡ giấy:
57x25
Cỡ giấy:
110x25
Cỡ giấy:
50x30
Cỡ giấy:
57x25
Cỡ giấy:
60x15
Cỡ giấy:
50x30
Cỡ giấy:
105x20
Cỡ giấy:
110x21
Cỡ giấy: 126x100x200
BIOSOUND
BIOTRONIK
BISTOS
CADENCE
CIRCADIAN
DEK
DMI
ERGOLINE
GOLDWAY
HUNTLEIGH DIAGNOSTICS
Cỡ giấy:
216x280x200
Cỡ giấy:
111x125x300
Cỡ giấy: 130X120X250
Cỡ giấy:
112x90x160
Cỡ giấy:
216x280x400
Cỡ giấy:
144x150x300
Cỡ giấy:
216x280x300
Cỡ giấy:
210x150x250
Cỡ giấy:
112x100x300
Cỡ giấy:
152x150x150
LITTON DATAMEDIX INC.
MEDTRONIC
MIDITRON
MYCOM
NEC
OLYMPUS
REYNOLDS
SONOTRON MEDICAL
ST. JUDE MEDICAL
TOITU CO.
Cỡ giấy:
120x100x150
Cỡ giấy:
110x150x300
Cỡ giấy:
60x120x500
Cỡ giấy:
134x100x150
Cỡ giấy:
144x125x400
Cỡ giấy:
100x141x60
Cỡ giấy:
219x280x500
Cỡ giấy:
216x280x300
Cỡ giấy:
210x140x250
Cỡ giấy:
152x150x200;
ULTRASOUND TECHNOLOGIES
BEXEN
BIONET
COLIN
FARUM
INVIVO RESEARCH
LOHMEIER
MITSUBISHI B&W
SIBELMED
ST ELECTROMEDICINA
Cỡ giấy:
114x100x150
Cỡ giấy:
50x30; 120x30
Cỡ giấy:
215x25; 214x25
Cỡ giấy:
50x30; 57x25
Cỡ giấy:
109x40; 130x25
Cỡ giấy:
80x30; 58x25
Cỡ giấy:
63x30; 50x30
Cỡ giấy:
110x21; 216x21;
Cỡ giấy:
57x25; 110x25;
Cỡ giấy:
60x15; 120x20
A.M.S
BIOSYS
BIOSET
CAMBRIDGE
ERGOCID
HORMANN MEDIZIN.
MEDELEC
SEWARD (WAKELING)
ZOLL
BTL
Cỡ giấy:  120x100x150;
145x100x150
Cỡ giấy:
112X120X150;
120X120X150;
Cỡ giấy:
110x30; 110x100x200
Cỡ giấy:
215x280x250; 210x300x200
Cỡ giấy:
120x150x250; 110x30
Cỡ giấy:
110x30; 110x100x200
Cỡ giấy:
215x280x300; 210x100;
Cỡ giấy:
100x100x150; 145x100x150
Cỡ giấy:
50x30; 90x90x200
Cỡ giấy:
210x30; 112x25; 57x25;
DR.LEE
ELETTRONICA TRENTINA
MINJHART
SONY B&W
INNOMED
PHYSIO-CONTROL
DATASCOPE
VITALOGRAPH
WELCH ALLYN
SCHWARZER
Cỡ giấy:
50x30;  63x30; 118x30
Cỡ giấy:
50x30; 134x30; 120x30;
Cỡ giấy:
60x25; 70x25; 80x25
Cỡ giấy:
110x20; 216x25; 210x25;
Cỡ giấy:
50x30; 58x20; 112x30; 80x30
Cỡ giấy:
106x25; 108x23; 42x25; 50x30
Cỡ giấy:
50x30; 60x25; 63x45;
Cỡ giấy:
112x25; 110x25; 60x25
Cỡ giấy:
210x280x200; 57x10; 114x20
Cỡ giấy:
210x150x400; 210x300x1000;
MENNEN MEDICAL
KONTRON
COROMETRICS
MITSUBISHI-OLMEC COL.
MARQUETTE
HELLIGE-MARQUETTE
FUKUDA SANGYO
QUINTON
SONICAID
PHILIPS
Cỡ giấy:
216x280x200; 220x300x500; 216x280x400
Cỡ giấy:
126x75x200; 144x75x240; 216x140x400
Cỡ giấy:
152x90x150; 140x43; 152x120x150
Cỡ giấy:
110x110x100; 100x150x050; 110x22
Cỡ giấy:
50x30; 210x280x300; 215x280x300; 108x23;
Cỡ giấy:
210x300x150; 90x35; 90x90x360
Cỡ giấy:
44x25; 57x25; 58x25; 110x25;
Cỡ giấy:
210x300x200; 216x280x200;  216x280x218;
Cỡ giấy:
40x150x150; 80x25; 92x25; 143x150x300
Cỡ giấy:
50x20; 75x25; 170x125x400; 210x300x100
KENZ
BIOCARE
KRANZBUHLER
SONY COLOUR
MEDIGATE
SECA
SUNRAY
COMEN
ASTRON/MEGOS
ASPEL
Cỡ giấy:
50x30; 183x30; 210x30; 112x90x300; 183x250x200;
Cỡ giấy:
11mm2x27m
210mmx30m
112mmx100mm-150P
Cỡ giấy:
96x100x500; 120x100x150; 141x100x280; 150x100x150
Cỡ giấy:
100x140x200; 100x140x100; 144X100X200; 148x210x100;
Cỡ giấy:
112mmx30m; 112mmx30m; 112mmx30m; 215mmx280mm-200P
Cỡ giấy:
50x30; 90x28; 90x70x400; 126x150x150; 210x150x170
Cỡ giấy:
112mmx100-150P; 156mmx100mm-150P;
Cỡ giấy:
50x20m; 80x20m; 210x30m; 112x100-150P; 152x100-150P;
Cỡ giấy:
50x15; 50x30; 60x15; 120x20; 120x30; 130x25; 134x15; 134x30; 209x20;
 
Cỡ giấy:
58x25; 60x10; 60x25;  104x40; 110x10; 112x10; 112x25; 210x25; 210x20;
MORTARA INST.
FUKUDA CARDISUNY
LABORATORY-PRINTER
BURDICK
BOSCH-DIMEQ
MITSUBISHI COLOUR
FUKUDA DENSHI
HELLIGE
ESAOTE BIOMEDICA
CARDIETTE
Cỡ giấy:
108x23; 215x50; 50x70x260; 210x300x250; 215x280x250; 297x215x400;
Cỡ giấy:
50x30; 110x25; 130x30; 50x70x400; 63x100x300; 63x100x400; 130x75x600;
Cỡ giấy:
37x25; 57x25; 58x25; 60x25; 63x45; 70x25; 80x25; 109x25; 110x25; 112x25; 114x25; 208x50
Cỡ giấy:
50x20; 50x30; 50x45; 63x30;
63x45; 106x140x200; 210x150x300;
210x300x200; 215x280x200;
Cỡ giấy:
50x30; 57x10; 63x30; 120x30; 134x30; 135x30; 144x30;  144x50; 145x60; 30x135x370; 50x75x400;
Cỡ giấy:
110x22; 100x110x100; 100x150x50; 105x110x200; 110x110x100; 110x160x130200x216x50; 200x216x100;
Cỡ giấy:
50x30; 63x30; 130x30; 144x30; 210x30; 63x75x400; 110x140x100; 210x300x330; 210x150x200; 216x280x200 216x300x1000;
Cỡ giấy:
49x30; 49x50; 50x30; 55x40; 110x50; 130x50; 120x150x500; 130x135x370; 170x150x500; 207x135x370; 208x280x500;    250x200x750;
Cỡ giấy:
50x30; 90x28; 142x30; 80x70x315; 90x70x400; 126x150x170; 210x150x170 210x150x280; 210x280x200; 210x280x215; 210x300x200; 216x300x300
Cỡ giấy:
50x15; 50x30; 60x15; 120x20; 120x30; 130x25; 134x15; 134x30; 209x20; 209x20; 210x30; 60x75x250; 120x100x300; 209x150x200; 209x300x200;
CARDIORAPID
EDAN
SCHILLER
CARDIOLINE
HEWLETT PACKARD
EEG - INK PAPERS
SIEMENS
NIHON KOHDEN
 
 
Cỡ giấy:
50x30; 50x15; 60x15;  134x30; 134x15; 130x25; 120x30; 120x20; 209x20;  209x30;  134x30; 120x30; 210x150x200; 50x70x260; 60x75x250; 120x100x30;
Cỡ giấy:
50mmx20m; 80mmx20m; 110mmx140mm-20m; 112mmx90-150P; 112mmx100-150P; 152mmx90-150P; 210mmx295mm;
Cỡ giấy:
130x50; 32x75x230; 70x100x200; 80x70x315;  90x90x270; 90x90x400; 120x100x500; 135x140x150; 144x100x350; 210x140x150; 210x140x250; 210x150x400; 210x280x140; 210x280x215; 210x280x500;
Cỡ giấy:
45x30; 50x30; 60x30; 112x30; 120x30; 125x50; 134x30; 161x35; 183x30; 210x30; 241x50; 60x100x300; 112x100x300;  134x100x300; 183x250x200; 210x80x200; 210x280x200; 216x280x400;
Cỡ giấy:
45x30; 50x30; 63x45; 126x60; 120x150x300; 152x100x150; 150x100x150; 210x297x100; 210x594x100;  210x300x250; 210x300x200; 215x280x200; 215x280x250;  216x280x350;
Cỡ giấy:
200x300x1000; 210x300x1000; 230x300x1000; 240x300x1000; 245x300x1000; 250x300x1000; 300x300x1000; 330x300x1000; 345x300x1000; 360x300x1000; 370x300x1000; 400x300x1000; 418x300x1000; 420x300x1000; 430x300x1000; 448x300x1000; 455x300x1000; 458x300x1000; 500x300x1000
Cỡ giấy:
50x30; 50x50; 60x50; 104x30; 120x50; 123x30; 144x50; 148x25; 216x50; 50x75x400; 63x75x400; 104x100x300; 120x200x500;  144x150x400; 147x200x500; 148x100x400; 180x300x1000; 210x150x500; 210x300x200; 210x300x400; 216x140x400;
Cỡ giấy:
50x20; 50x30; 63x30;  135x30; 144x30; 146x60; 216x45; 216x60; 50x75x400; 50x100x300; 63x75x400; 110x140x150; 110x150x300; 144x75x400; 145x100x250; 150x90x300; 210x140x200;  210x30x1000; 210x300x200;   210x300x330; 216x150x400; 300x300x1000;
 
 

Trụ sở:
Địa chỉ:  Số 9/17, Đường An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
chung cư vp6 linh đàm, dự án vp6 linh đàm
Văn phòng HN:
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Lô 18, Khu Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Tel:  024.36436349.
Fax: 024.36408775.
   


thong tac bon cau tai hoan kiem,thong tac cong tai quan hoan kiem,thong tac cong tai quan thanh xuan gia re,giay leo nui,leu trai,túi ngủtrong rangnieng rang viem dai trangchup anh em be


Số người online: 0
Lượt truy cập: 521063
Thiết kế 2012 Vinastar Ltd